Prispakke 1:

Kr 3000 

  • Inkluderer oppmøte hjemme hos deg innenfor 30 km fra Jessheim. Bor du lenger unna vil det påløpe kr. 5,50 pr. km
  • Befaring
  • Oppmåling
  • Rådgivning på stedet med muntlig forslag til løsninger.

Prispakke 2:

Kr 5000 

  • Inkluderer prispakke 1
  • Behovsanalyse; samtale på stedet for å avdekke ønsker og behov
  • Tegning av din kjøkkenløsning.
  • Mulighet for å endre inntil to ganger på kjøkkenløsning
  • Endringer utover dette vil det bli fakturert kr 750 pr. time

Jeg er også behjelpelig med andre interiørkonsulenttjenester. Timespris er 750,-  samt kr 5,50 i påløpte kilometer