En kreativ, løsningsorientert og objektiv kjøkkenkonsulent

Det å sette i gang med å pusse opp kjøkkenet, eller bygge et helt nytt kjøkken kan være en krevende prosess. Kjøkkenet er et viktig rom, et rom som ofte er mye i bruk. Det er et litt komplisert rom med både vann og elektrisitet, og et krav om funksjonalitet. Det krever derfor endel planlegging, og man må forholde seg til flere ting, og gjerne flere leverandører av både produkter og tjenester underveis. Hvis du befinner deg der du bare ser hindringer og et fjell av arbeid, og gruer deg til prosessen, da kan det være greit å sørge for at man har en god samarbeidspartner. En som spiller på lag, og ser løsninger der du ser problemer.

Den kreative og løsningsorienterte kjøkkenkonsulenten

Så hva skal du legge vekt på når du skal velge kjøkkenkonsulent? Det må være en som klarer å se og ikke minst forstå ditt/deres behov. For å best mulig gjøre det, er det en veldig fordel at kjøkkenkonsulenten kommer hjem til din bolig og ser hvilke muligheter som finnes. Kjøkkenkonsulenten må ha evnen til å se kreative løsninger og komme med ideer og forslag til kjøkkenløsninger du selv ikke ser som en mulighet, slik at du får den beste løsningen for deg og din bolig.
En kreativ kjøkkenkonsulent vil fungere som en motiverende og løsningsorientert rådgiver, slik at du enklere kommer deg gjennom de utfordrende periodene som jo kommer når man pusser opp eller bygger nytt.

Den objektive kjøkkenkonsulenten

Det kan være nyttig å ha en kjøkkenkonsulent som er helt objektiv, og ikke er knyttet til noen leverandører av hverken kjøkken eller hvitevarer. Det er dine behov som skal stå i fokus, og som kjøkkenkonsulenten skal forholde seg til. Konsulenten skal ikke prøve å selge inn ting du ikke trenger. Det er ditt kjøkken og det er du som skal bestemme hvordan det skal se ut og hvilke funksjoner det skal ha. Den objektive kjøkkenkonsulenten skal avdekke dine behov og komme med gode råd for at du skal få det kjøkkenet du ønsker deg uavhengig av hvilken kjøkkenleverandør du velger. Kan du stole på at en kjøkkenkonsulent som jobber for en kjøkkenleverandør tenker på hva som er best for deg, eller på sitt eget salg? Vil en kjøkkenkonsulent som ikke har vært hjemme hos deg og sett kjøkkenet og boligen, men bare en måltegning, ha samme forutsetninger for å gi deg den beste kjøkkenløsningen for deg og din bolig? Når du skal pusse opp eller bygge et nytt kjøkken, er det viktig å ha gode folk rundt seg, som kan gi gode råd og som skjønner dine ønsker og behov for ditt nye kjøkken.

La oss være din kreative og objektive sparringspartner.